skip to Main Content
null

Over Mantó

Mantó heeft als doel om in de meest brede zin de collectieve belangen te behartigen van mantelzorgers in Limburg.
Dat kan gaan om mantelzorgers van alle leeftijden en voor alle doelgroepen.

Daartoe onderhouden wij nauwe contacten met alle organisaties die zich actief inzetten voor individuele mantelzorg-ondersteuning, zoals Steunpunten Mantelzorg, mantelzorgmakelaars en case-managers dementie, alsmede overheden en instanties die hen financieren, faciliteren en toerusten, zoals gemeentes, zorgverzekeraars en kennisorganisaties.
Ook hebben wij een actieve samenwerking met landelijke organisaties op dit terrein, zoals mantelzorg.nl en andere provinciale organisaties.

Wij hebben een actieve rol in het onderling verbinden van organisaties in Limburg die mantelzorgers ondersteunen en bevorderen structurele samenwerkingsverbanden. Dat doen wij onder meer door het organiseren van symposia en netwerkbijeenkomsten.

Statuten Manto

Jaarverslag 2023 en activiteitenplan 2024

Slide Mantó maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.
Back To Top