skip to Main Content

Nieuwe leden participatie-raad Mantó

De Stichting Mantó heeft een bestuur van vier personen alsmede een zogenaamde “Participatie-Raad”. De Participatie-Raad is het gremium dat het bestuur voorziet van informatie uit het veld, gesprekspartner en adviseur is en tegelijk ook toezicht houdt op het beleid van het bestuur. De Raad is voortgekomen uit het ‘oude’ PML maar kent ook een aantal nieuwe leden. Zo zijn onlangs toegetreden de heer Louk Bus, ervaringsdeskundige uit Hoensbroek, mevrouw Inge Jochem, ketenregisseur dementie in de Westelijke Mijnstreek en mevrouw Kitty Ickenroth, mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner Wlz in Noord- en Midden Limburg. In december vindt opnieuw een aantal gesprekken plaats voor nog drie andere nieuwe leden.

Back To Top