skip to Main Content
null

Missie en visie

Missie

Het is onze missie om te bevorderen dat alle mantelzorgers in Limburg kunnen beschikken over een goed begrip van hun situatie en dat daadwerkelijke en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor hen beschikbaar is.

Daartoe heeft Mantó actief contact met relevante organisaties op dit terrein en kent zij ook op deze wijze de situatie van mantelzorgers in de diverse subregio’s in Limburg.

Waar nodig wil Mantó de spreekbuis zijn voor zowel mantelzorgers als ook de organisaties die hen ondersteunen. Wij willen samenwerking tussen al deze organisaties bevorderen

Visie

Mantelzorgers vormen een groep mensen die actief en onbetaald werkzaam zijn en zorg bieden aan hulp- en zorgbehoevende naasten. De situatie waarin zij verkeren is meestal in hoge mate onvrijwillig: “mantelzorg overkomt je” en de duur van de mantelzorg kan variëren van een beperkte periode tot onbepaalde tijd of zelfs levenslang.

Het geven van mantelzorg kan veel voldoening opleveren, maar daarnaast een hoge belasting betekenen met zelfs risico’s voor eigen welzijn en gezondheid.

Maatschappelijk gezien ondervindt de functie maar zeer beperkte waardering.
Qua rechtspositie en juridische positie is de mantelzorger vogelvrij en zelfs de contacten met professionele hulpverleners zijn vooralsnog ongereguleerd.
Daarnaast treden mantelzorgers zelden naar voren in georganiseerd verband.
De toekomst voor mantelzorgers is allerminst rooskleurig: de noden in de professionele zorg betekenen automatisch dat steeds meer en vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorgers.

Dat alles betekent dat belangenbehartiging, niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau noodzakelijk is om de positie van mantelzorgers te versterken.

Slide Mantó maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.
Back To Top