skip to Main Content

Mantelzorg in beweging: geslaagde conferentie

Eén van de activiteiten van Mantó is het organiseren van een jaarlijkse conferentie voor mantelzorgondersteuners. Dit jaar was het thema “Mantelzorg in beweging”. De conferentie vond op 16 november plaats in het Provinciehuis in Maastricht en werd bezocht door ca. 70 mantelzorgondersteuners afkomstig uit heel Limburg. Vivian Lataster zorgde voor de begeleiding van de bijeenkomst.
De conferentie werd geopend door Gedeputeerde Marc van Caldenberg die het maatschappelijk belang van aandacht voor mantelzorgondersteuning aangaf. Mantó-voorzitter Noud Engelen deed het welkomstwoord waarin hij het proces schetste van het inslaan van een nieuwe koers van het ‘oude PML’ naar een nieuwe zelfstandige stichting. Daarna was opnieuw de beurt aan Marc van Caldenberg om samen met Tielke Aussems de onthulling te doen van de nieuwe naam en het bijbehorende nieuwe logo.

Hierop volgde het inhoudelijk gedeelte van de conferentie, met een lezing van mevrouw Esther Hendriks, bestuurder van Mantelzorg.nl. Zij schetste ontwikkelingen inzake mantelzorgondersteuning en de rol van mantelzorg.nl als landelijke belangenbehartiger.
Vervolgens was het de beurt aan Dhr. Wiro Gruisen, manager regio-regie van zorgverzekeraar CZ. Hij sprak over recente ontwikkelingen inzake intensivering van de regionale samenwerking in het kader van onder meer het integraal zorgaccoord (IZA).
In de middag waren er vier workshops: de Mantelzorgtest (CZ), het Knooppunt Informele zorg in de Westelijke Mijnstreek, de Academie voor patiënt en mantelzorg (MUMC+) en Mantelzorg als Liefdevolle Plicht (Pelitta samen met Mantelzorg.nl.)
De dag werd inhoudelijk afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de highlights uit de workshops in de Statenzaal van het Gouvernement.
Nog geruime tijd bleven de deelnemers tijdens een hapje en een drankje na afloop netwerken en napraten over een geslaagde dag.

Back To Top