skip to Main Content

Cultuursensitief werken met mantelzorgers van Indische en Molukse afkomst

In deze training wordt u meegenomen in het proces van cultuursensitief werken ten behoeve van Indische en Molukse mantelzorgers. U krijgt inzicht in de migratiegeschiedenis, de invloed van trauma en ontworteling op het geven en ontvangen van mantelzorg.

Wanneer je oog hebt hoe het verleden doorwerkt in het heden, en de impact hiervan, draagt dat bij aan meer begrip. Herkenning en erkenning hiervan dragen bij aan meer wederzijds begrip, waardoor er passende mantelzorgondersteuning geboden kan worden aan mensen met Indische en Molukse roots.

VOOR WIE?

Voor mantelzorgconsulenten, zorgprofessionals, welzijnsprofessionals, case managers dementie, Wmo consulenten, beleidsmedewerkers sociaal domein en andere professionals die zich betrokken voelen bij mensen met Indische en Molukse roots

BELANGSTELLING?

Kijk voor verder informatie op deze website: https://www.mantelzorg.nl/pro/agenda/cultuursensitief-werken-met-mantelzorgers-van-indische-en-molukse-afkomst/

Back To Top