skip to Main Content

12.670 handtekeningen tegen regelkolder

Mantelzorg.nl overhandigde op 12 januari 2024  12.670 handtekeningen van de petitie Stop de regelkolder. Fleur Agema (PVV), voorzitter van de vaste Kamercommissie VWS, nam de handtekeningen in ontvangst, in aanwezigheid van veel Kamerleden met hun beleidsmedewerkers. Deze partijen waren erbij:…

Lees Meer

Nieuwe leden participatie-raad Mantó

De Stichting Mantó heeft een bestuur van vier personen alsmede een zogenaamde “Participatie-Raad”. De Participatie-Raad is het gremium dat het bestuur voorziet van informatie uit het veld, gesprekspartner en adviseur is en tegelijk ook toezicht houdt op het beleid van…

Lees Meer

Platform Mantelzorg Limburg heet voortaan… Mantó!

Het voormalige 'Platform Mantelzorg Limburg' heeft gekozen voor een nieuwe koers, een nieuwe naam en nieuwe presentatie. De verzelfstandiging heeft plaats gevonden met de oprichting van nieuwe Stichting: MANTÓ. Mantó is er voor de belangen van alle mantelzorgers in Limburg…

Lees Meer

Mantó flitsend van start op Gouvernement

Met een gezamenlijke druk op een grote rode knop gaven Tielke Aussems, ex-huisarts en voormalig mantelzorger, en gedeputeerde Marc van Caldenberg tijdens de conferentie “Mantelzorg in beweging” in de Statenzaal van het Gouvernement het startsein voor “Mantó”, de nieuwe Stichting…

Lees Meer

Nieuwe leden participatie-raad Mantó

De Stichting Mantó heeft een bestuur van vier personen alsmede een zogenaamde “Participatie-Raad”. De Participatie-Raad is het gremium dat het bestuur voorziet van informatie uit het veld, gesprekspartner en adviseur is en tegelijk ook toezicht houdt op het beleid van…

Lees Meer

Tiny Koot-Hilhorst neemt afscheid

Een illuster en markant lid van Mantó heeft afscheid genomen: Tiny Hilhorst-Koot was vrijwel van het eerste uur af lid van het Platform Mantelzorg Limburg. Zij vertegenwoordigde met verve het ZijActief vrouwennetwerk Limburg (plm. 6.500 vrouwen) in het Platform. Heel…

Lees Meer

Mantelzorg in beweging: geslaagde conferentie

Eén van de activiteiten van Mantó is het organiseren van een jaarlijkse conferentie voor mantelzorgondersteuners. Dit jaar was het thema “Mantelzorg in beweging”. De conferentie vond op 16 november plaats in het Provinciehuis in Maastricht en werd bezocht door ca.…

Lees Meer
Back To Top