Lees meer...
PML Nieuwsbrief juni/juli 2022
PML-bestuur bezoekt de provincie
De Provincie Limburg als belangenbehartiger in het sociaal domein is altijd een belangrijke partij geweest voor PML Zeker ook omdat zij subsidieverstrekker is van Burgerkracht Limburg en voorheen het Huis…
Lees meer...
‘Samen voor Mantelzorg in Limburg’
Eerder maakten wij in onze Nieuwsbrief melding van de bovengenoemde op handen zijnde conferentie. De besloten conferentie van 13 oktober heeft tot doel om (nog) betere structurele verbindingen en een…
Lees meer...
Voorbereidingen verzelfstandiging PML gaan door
Zoals bekend is PML momenteel ondergebracht bij de organisatie Burgerkracht Limburg. Vanaf 2023 zal zij echter voortgaan als een zelfstandige Stichting. Zoals in de Nieuwsbrief van april is aangekondigd krijgt…
Lees meer...
Regiopartners aangehaakt bij zorgpaden aanpak Ouderenzorg 8.0
Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg is in 2021 gestart met een gerichte aanpak, waarbij een deel van de ouderen die nieuw in het verpleeghuis worden opgenomen na een paar weken weer…
Lees meer...
Dialoog met de Samenleving
In april organiseerde Zuyderland de jaarlijkse bijeenkomst ‘Dialoog met de Samenleving’ met als thema ‘mantelzorg’. Het Knooppunt Informele Zorg was betrokken bij de organisatie hiervan, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek…
Lees meer...
Afscheid Gertie de Veen
Op 18 mei jl. nam Gertie de Veen afscheid vanwege haar aanstaande pensionering. Onder het genot van een drankje en een hapje en met veel warme woorden is zij uitgezwaaid.…
Lees meer...
Eenzaamheid van ouderen vraagt meer dan het organiseren van contacten
Nu de maatregelen rondom de coronacrisis voorbij zijn, lijkt ook de aandacht voor eenzaamheid af te nemen. Onterecht, want eenzaamheid is niet opgelost nu we elkaar weer gemakkelijker kunnen ontmoeten.…
Lees meer...
Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers
Vervangende zorg is best complex. Vilans, Movisie en MantelzorgNL hebben daarom deze factsheet gemaakt, waarmee je antwoord vindt op vragen als: Wat is respijtzorg? Welke vormen bestaan er en welke…
Lees meer...
Jongeren die mantelzorgen: hoort het erbij of niet
De situatie waarin een deel van de jongeren zich bevindt, werpt volgens experts fundamentele vragen op. Er wordt door de overheid een beroep op burgers gedaan om zorgtaken op zich…
Lees meer...
Als je als mantelzorger intrekt bij je ouder, kun je dan medehuurder worden
Als je als volwassen kind mantelzorg biedt aan je ouders en daarom wilt gaan inwonen, dan heb je als medebewoner geen huurrechten. Dat betekent dat als je ouder overlijdt of…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg
Mercator 1 • 6135KW Sittard
copyright 2021 • Platform Mantelzorg Limburg
Bekijk online

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een (lege) mail met als onderwerp 'uitschrijven' naar redactie@platformmantelzorglimburg.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.