Lees meer...
PML Nieuwsbrief april/mei 2022
'Samen voor Mantelzorg in Limburg' - Conferentie PML staat in de steigers
In een eerdere Nieuwsbrief is aangekondigd dat het Platform Mantelzorg Limburg in 2022 een conferentie organiseert om resultaten van gesprekken met álle steunpunten en mantelzorgmakelaars in Limburg te presenteren. Het…
Lees meer...
Project ‘Liefdevolle Plicht’ moet Indische en Molukse mantelzorgers zichtbaar maken
Stefanie Hehalatu is sinds jaar en dag betrokken bij het Platform Mantelzorg Limburg (PML). Voorheen als adviseur vanuit Huis voor de Zorg en Burgerkracht Limburg. Tegenwoordig is ze bij PML…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg bereidt zich voor op een nieuwe rechtsvorm
Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) is ondergebracht bij Burgerkracht Limburg. Als laatste koepel (doelgroep organisatie), verzelfstandigt het PML in een juridische rechtsvorm. Een wenselijke ontwikkeling voor PML die wordt toegejuicht…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg praat met de Provincie
De Provincie Limburg is een belangrijke subsidieverstrekker voor o.a. belangenbehartigers en patiënten groeperingen. Veelal gebeurt dit direct of indirect via Burgerkracht Limburg. Om die reden gaat het bestuur van Platform…
Lees meer...
Veel ambities én resultaten bij Keten Dementie in Oostelijk Zuid Limburg
De ketens dementie vormen in Limburg een zeer belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning. Deze wordt uitgevoerd door de case-managers dementie. Zij kunnen echter uitsluitend hun werk goed verrichten wanneer zij werkzaam…
Lees meer...
Staatssecretaris Maarten van Ooijen grijpt niet in bij gemeenten die Wmo omzeilen
Onderstaand item brengen wij graag onder uw aandacht. Ter verduidelijking in cursief wat vooraf is gegaan aan het artikel. Herziening van het abonnementstarief in de Wmo: een goed idee? 4…
Lees meer...
Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden
Uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel rondom de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat een kwart van de mantelzorgers op dit moment niets meer verwacht van de lokale politiek op het thema mantelzorg.…
Lees meer...
De waarde van mantelzorg in cijfers
MantelzorgNL heeft een onderzoek laten uitvoeren door Ecorys naar de maatschappelijke kosten en baten van mantelzorg. Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de vraag centraal…
Lees meer...
Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals
Huisartsen die in hun spreekkamer rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen, bieden een betere kwaliteit van zorg dan huisartsen die dat niet doen. In een interviewreeks belichten we…
Lees meer...
Zorgkosten aftrekken van belasting
Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.…
Lees meer...
Platform Mantelzorg Limburg
Mercator 1 • 6135KW Sittard
copyright 2021 • Platform Mantelzorg Limburg
Bekijk online

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een (lege) mail met als onderwerp 'uitschrijven' naar redactie@platformmantelzorglimburg.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.